whatshot 0

什麼是印度的“八大靈塔”?

我來回答這個問題
匿名者
匿名者
0 匿名者
1個回答
豪神王朝
豪神王朝
21945
新星

阿育王皈信佛教之後,依據佛陀在世時所說,在世尊生前八大重要遊歷之處,分別建立大塔,稱為“八大靈塔”,略稱為八塔。

此八塔所在之處亦即後世所謂的“八大聖地”,依據《十地經論》卷三所記載的八相成道說法,將阿育王所建造的四塔,加上祇園現神通處等四塔,即成為八大靈塔。

此八大靈塔分別為:

1.迦毘羅藍毘尼園,乃佛生處。

2.摩伽陀國的尼連河邊菩提樹下,乃佛陀成道處。

3.迦屍國婆羅奈城鹿野苑,乃佛陀轉法輪處。

4.舍衛國的祇陀園,此處是佛說《大盤若經》(《大般若經》)處。現神通教化外道之地;《心地觀經》稱之為“舍衛城中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智聲名寶塔”。

5.桑迦屍國曲女城(今桑卡西亞),此處是佛赴忉利天為母說法,三個月從忉利天下降處。

6.王舍城,此處為王舍城聲聞分別為佛化度處,極可能是佛成道以後。度三迦葉,與千比丘來王舍城,頻婆沙羅王迎佛處。

7.廣嚴城,乃佛陀思念壽量,將入涅槃處。

8.拘尸那城沙羅林內,乃佛陀涅槃處。

“八大靈塔”一說的成立,系基於《阿育王傳》卷二所載阿育王於佛所生出、菩提樹處、轉法輪處、般涅槃處所建立各塔。又根據《十地經論》卷三、《大乘起信論》等所揭之八相成道說,於七世紀頃,巡禮此八大靈塔之風頗盛。或以佛生處、成道處、初轉法輪處、入涅槃

還沒有人推
匿名者
熱門議題
更多問題